Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

one of cinema's great endings

جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ

نـوسـتالژی بیـانِ جـداافتـادگـی تراژیک وجـودهای یکـی شـده در گـذر زمـان است.

Movie scenes I can't get out of my mind ( 6 )

Nostalghia | Andrie Tarkovsky | 1983


دومیــنیکـو:کــدام یـک از اجــدادم از داخــل وجودم صحبــت مـی کند ؟ مــن نمــی توانــم هـم زمـان در ســرم و در بــدنـم زنـدگی کـنم ، پـس به این دلــیل نمــی تـوانـم یـک انسـان بـاشـم(یـک شخصـیت باشم) امـا مـن مـی توانم در آن واحـد و هــم زمان چیــزهای زیادی را حــس کنم.درد اصلــی زندگــی مـا این است که در این دوره دیگــر استــادان بــزرگ وجود ندارند . خــیابان قلـب ما را سایـه ای فـرا گرفته. چــرا باید به صداهـایی که بـی فایده به نظر می رسـند گـوش فـرا داد؟ چــرا باید در مغزهـایی که با لولــه کــشی های طولانی فاضلاب ، دیوارهای مدارس ، آسفالــت و ســایر وسایل کمکی زندگی پر شده اند ، وزوز حشرات وارد شــود ؟باید گوشها و چشمــهای همگــی مــا از چیزهایی که شــروع یک آرزوی بزرگ را تشکیل می دهند ، پُــر شوند .یـک نفــر بــاید فــریـاد بزنــد.هرمـــهایی خواهــیم ساخت . اگر بعدا آنها را نســـاختــیم ، اهمیــتی ندارد . بــاید آرزو کردن وجود داشته باشد .باید روح خــودمان را از همه طرف بکشیـم مــانند یـک ملــافه که قابــل کشــیده شدن تا بــی نهایت باشد .اگر مـی خواهید دنیا به جلو برود ، باید دستـــهای یکـــدیگر را بگــیرید و بایـد مخــلوط شوید . آنهایی که به اصطلــاح سالـم هستند و آنهایی که ادعا مــی شود دیـوانه اند.


چـهره ش مـدام جـلو چشـممـه.. اصلا از ایـن چهره هـاست که تو ذهـنت مـوندگار میشه!

Domiziana Giordano


۹۶/۰۵/۲۷