Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

Sing me a song of a lass that is gone

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷ ق.ظ

داستـان شـروع میشـه !

"مــردم مـدام نـاپـدید مـیشونـد! از پـلیس بپـرسیـد.اصـلا از یک روزنـامه نـگار بپـرسیـد.نـان روزنـامه نـگار هـا در همـین ناپـدید شـدن هـاست. دخـتر هـای جوان از خـانه فـرار می کننـد.بچـه های کـوچک پـدر و مـادرشـان را گـم می کـنند و دیـگر پـیدا نمی شـوند.کـارد به استـخوان زنان خـانه دار میـرسد ،خـرجی خـانه را بر می دارنـدو با تـاکسـی به ایـستگـاه می رونـد...

سـرانـجام خیلی از گـمشده هـا مُـرده یا زنـده پـیدا میـشوند.بالا خـره برای ناپـدید شـدن ها هـم توضـیحی هـست.

معمـولا  !"

و همـین برای مـن کـافیه تـا طـی دو روز بشیـنم پـای مـاجراهای کـلیـر و فرانـک و جـیمی و جـک رنـدال! تو ایـن خـلال ایـنقد اتـفاق هـای عجـیب  غریـب و جـذاب می افـته و اونـقد ایـن سریال سـرشار از زیبـایی و احـساس هـست که مـن نتـونستم رهـاش کـنم و تـاآخر فصل یــک دنـبالش کـردم."غـریبـه" یه سـریال تـاریخـی با تـم فـانتزیه و خیلیـا معـتقدن جـزو معـدود سـریال هـای قـوی فـانتزی تـاریخـیه و حـتی میـتونه تو ردیـف سریـال هـایی مـثل گـیم آف ترونـز قرار بگـیره(البـته من اظهـار بی اطلـاعی میـکنم چـون هـنوز مـوفق به دیـدن گـیم آف ترونـز نشـدم!). راجـع به داستـان سـریال؟ سـریال به گـفته ی اهـل فـن یک اقـتباس غـنی از مـجموعه کـتاب هـای دیانـا گـابـالدون با همـین نـام هسـت.این مجموعه تخیلی و فانتزی و البته عاشقانه ماجرای کلر رندال (با بازی بی نــظیرِ کترینا بلف) را نشان می‌دهد که از پرستاران جنگ‌ جهانی اول در سال‌های ۱۹۴۰ است اما تصادفی با سنگ‌های مرموز کریک‌نادون او را به قرن ۱۸ اسکاتلند می‌برد که در آن‌جا با معشوقه واقعی خود یعنی جیمی فریزر آشنا می‌شود.امـا ایـن همـه ی مـاجرا نیسـت! 

ایـن مجـموعه بهـــترین و تنهـا سـری عـاشقـانه ای هـست که مـن دنـبال میـکنم و جـزو بهـترین سـریال هـاییه کـه دیدم. 

یکـی از دلایل موفـق بودن ایـن سریال بازیگـر های خـیلی عالی ای هست کـه درگـیر این کـارن. به خـصوص خـانوم کـترینا بلـف ! ایـن زن عـالیه. بازی پـر احـساس ایـن زن کـه باعـث میشـه تو در جـریان تمـام احـوالات و نـگرانی هـا و احـساسات کـلر رنـدال قرار بگـیری. یا بـازی فوق العـاده ی تـوبیاس مـنزیس( منـزیز؟:)) )  که چـقدر قـشنگ توی دو نقـش حـاضر میـشه و مـاهرانه ایـن دو نقـش رو پیـش میـبره و باید اعتراف کـنم که اولـین بازی چـشم گیر و شـوکـه کـننده ای هم کـه می بیـنید  و همـون ابتدا متـوجه میشـید بازی بی نقـص توبیاس منزیـس هسـت.

امـروز صـبح که بیـدار شـدم و با چـشمایی که به زور باز میـشد اینـستاگرامم رو چـک میـکردم که دیدم صفحـه ی رسمی این سریال خـبر از شـروع فصـل سوم و فصـل جـدید رو میـده.خـواب از کـله م پـرید و جـیغ و هـورا کشـان به سمـت لپ تاپ و دانـلود کردن اپـیزود اول  شتافتم! ایـن سـریال واقعـا منـو از تمـام چیزایی کـه دور و بـرمه دور می بـره و واسه مـن یه راه فرار از زندگـی روزمـره س و خـوشحالم کـه شروع ایـن سریـال همـزمانه با شـروع دانشـگاه :)))) علاوه بر همـه اینهـا همـینجور کـه گفـتم ایـن سریال تـم تاریخـی هم داره و ایـن بیـن باعث میشه گـاهی اوقات یه سـرکی هم به تـاریخ و احـوالات اروپـا  بکـشم!و در پـایان به قـول آقـامون کـامو تو هر قـرنی فقط دو سه تـا عشق واقعـی وجـود داره و مابقـی تـظاهر و دردسـره و به نظـر من عاشـقان واقعـی قرن بی شـک جیمی و کـلر هسـتن.اصلا ایـنا بهتـرین عـاشقای تمـــام دنـیاهـا هسـتن و بعد از ایـن دو نفـر هیـچ عشق واقعـی ای وجـود نخـواهد داشت.ختم کـلام:))

بـه تـیتـراژ پـر رمـز و راز ایـن سـریال گـوش بدیـد! تـاچند مـاه آینـده میریم کـه داشته باشیم مـن با با خـوندن ایـن شعر از خـواب بیدار شـم ،با ایـن شعر درس بخـونم، خسته میـشم  اینو بخـونم ،تو خیابون زیـر لب باز ایـنو بخـونم، مـوقع آشپزی ،موقع حل تمریـن، موقـع امتحـان دادن ،توی جـمع، خـارج از جـمع ،موقع خـواب  و... خلاصه بریم که داشته باشیــــممممم.آقا اصـن 

SO dAMN EXCITED !!!

Skye boat Song

Outlander | IMDb : 8.5/10 | Rotten Tomatoes : 94%


۹۶/۰۶/۲۰
سـحـر

Outlander