Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی
پیوندها

But why are you running? Where are you running?

دوشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ق.ظ

تجـربـه ی پِـلی شـدن یه آهنـگی کـه مدت هـا پیش شـنیده بودم تویِ سـَرم اونـم درسـت لحظـه ای کـه یـه کـتاب رو تمـوم کردم، بعـد از تمـوم شـدن کـتاب "شـب یـک شـب دو" از بهمـن فرسـی بود!

بخـشی از کـتاب:

" چـهار / هفـت / شصـت و نـه، عزیـزم.به تنهـایی عـادت کرده ام . مـن وضعِ دیگـری را نشناخـتم. نشـناخـته ام. انـگار وضـع دیگـری نمیـتواند باشـد. از صـبح تا شـب با خـودم هستـم. با صـدای خـودم. با عکـس خودم کـه گـاهی توی آینـه است. و بـا خیلی چـیزهـای خیلی نزدیـک دور و برم.چـیزهـای معـمولی. چیـزهـای دسـت یافتنـی . نه. چیزهـای دم دست. حـالا سعی مـیکنم این معمـولی هـا رابشنـاسم.ازنـو بشناسـم.باز بشناسـم... "


بـا مـن بشـنوید  :)

JBM - Winter Ghosts

۹۷/۰۱/۰۶
ســحــر

Books

Music