Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی
پیوندها

mesmerized !!!

چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۲۷ ب.ظ

ایـن هفـته دوتا تـجربه ی  خیـلی عجـیب و کـاملا جـدید داشتـم. اوایـل هفـته فیـلم خـون یـک شـاعر رو دیـدم. خـون یک شاعر یک آوانـگارد از ژان کـوکتو هست. من ژان کوکتو رو با فیلـم ارفـئوس شناخـتم. داستان شـاعری کـه عاشـق فرشـته ی مرگ میشه. و چیـزی که برام جالب بود ایـنه که خـون یـک شاعر اولـین قسمت سه گـانه ای هسـت به نام Orphic  و ارفـئوس دومیـن قسمت ایـن سه گـانه است. خون یـک شاعر از چـهار بخـش تشکـیل شده . داسـتان از اتـاق هنرمـندی شـروع میـشه که موقـع نقاشی مـتوجه میـشه که توی صـورتی که نقاشی کرده یـه دهـان واقعـی بـه وجـود امده و حتـی نفس مـیکـشه !!! نقـاش بلافاصـله سعـی میـکنه دهـان رو با دسـتش پـاک کنه که دهـان به کـف دسـتش منتقـل میشه . صـبح روز بـعد نقاش دسـتش را به صـورت یـک مجـسمه میـکشه و اون مـجسمـه زنده میشـه !! داسـتان توی سه بخـش بعـدی ادامه پیـدا میـکنه .

دومـین چیزی کـه تو ادامه ازش صحـبت میـکنم یه تئاتـر فرانسـویِ فوق العـاده عجیـب و غریـبه!! 

اسـم این تئاتـر La Symphonie du Hanneton هـست . کـه دقـیقا نمـیدونم برگـردانـش به فـارسی چی میشـه !( تنهـا معادلـی کـه پیـدا کردم سمـفونی سـوسک طلایـی هسـت!و مـن هنـوز نمی تـونم ارتبـاطش رو با داسـتان پیدا کنم.). خـب داسـتان از اتـاق خـواب مـردی آغاز میـشه که اون شـب رو نمـیتونه بخـوابه و مـدام کـابوس میبیـنه و بعـد از اینـکه بیدار میـشه متـوجه میـشه کـه تمـام اشیای خـونه ش دسـت و پـا پیدا کردن و زنـده شدن! وحـالا مرد با دنـیایی مـواجـه میشـه کـه پـره از اشـیای زنـده و زبـون نفـهم!

ایـن تئاتـر به معـنای واقعی کلـمه آدم رو جـادو میـکنه! و انگـار که دقیـقا وارد یـک رویا شـدین . مـوسیقـی و بـازی هـا فوق العـاده ست ! و اینـجـا میخـوام دوتـا از صحـنه های بی نـظیر ایـن تئاتر رو بذارم.مـن عاشـق صحـنه ای هسـتم که (البتـه اسم اون صحـنه رو نمـیدونم ) فقـط در قالـب پارت 2 اینـجا میـذارمش. و حـسی کــه نسـبت به ایـن صحـنه دارم مـاورای کلمـات هـست...اون دردی کـه توی وجـودم حـس میـکنم ...

Part 1

Part 2

ایـن تئاتر هـیچ دیالـوگی نـداره .

۹۷/۰۲/۱۲
ســحــر

movies