Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی

Aida ♥️

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ

مـی گـواپـو

آخریـن لحـظات تاریکـی شب،هـنوز نخـوابیده ام. داشـتم به آینده فکـر میـکردم. نـه هر آینده ای و هرجـایی.نـه آینده ی خـودمـان باهـم. راجـع به آینده ای کـه آن هـا می خـواهنـد در نطـفه خـفه کـنند.مـوفق نخـواهنـد شـد. آینـده ای کـه از آن می تـرسنـد خـواهد آمد و در آن آنچـه از مـا بـاقی مـی مـاند ، ایمـانی است کـه در تـاریکـی نگـه داشتیــم.

آیدای تــو .

 از آ بـه خ | جـان برجـر |تـرجـمه نـدا احـمدی

 پ.ن: عـبارت هـایی کـه آیدا برای شـروع نـامه هاش انتخـاب میـکرد را خیلـی دوسـت داشتم. می گـواپـو(اسپـانیایی:مـردجـذاب مـن)،حبیـبی(محـبوب مـن)،یـانور(نورچشمـم) ،کـاناتیـم(ترکی استـانبولی:بال و پـرم)،حیـاتی(عمـرم)،مـی گـلندریـنو (اسپـانیایی:پرسـتوی مهـاجرم)و...♥️ بـاوجـود غمـی کـه توی نوشـته ها حـس میشـه امـید آیدا تـوی اون شـرایـط خـیلی به دل میشیـنه و حـال خـوب کـنه! 

۹۷/۰۳/۱۳
ســحــر

Books