Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۴۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

مـن یه لیـست از بهـترین و خـاص تـرین فیلـم هایی که میبینم دارم.ولـی توی ایـن لیـست هیـچ نـامبر وانـی وجـود نـداشـت! یـعنـی کـه اگـه ازم میـپرسیـدن بهـترین فیلمـی که دیدی چـی بوده قـطعـا یه جـواب نـداشتم و حـداقل چـهار پـنج تا فیـلم ردیف میـکردم. امـروز برای سـومین بار یـکی از فـیلمـای ایـن لیسـت رو دیدم. "دشـت گریـان" . مـن ایـن فیلم رو همـیشه توی ذهـنم دارم ، با تـک تـک جـزئیـاتش و  حـسی کـه ایـن فیلـم به مـن میده کـاملا منحـصر بفـرده. از ایـن به بعد اگـر ازم بپـرسـن بهـترین فیلمـی که دیدی چـی بوده میگـم تا ایـنجای کـار "دشـت گریـان" بهـترین بوده برای من.

The weeping meadow | Theo Angelopoulos


۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۴۳
سـحـر
مـن  بـا آلـبوم afterthoughts بـا nosoundآشـنا شـدم. نوسـوند یه گـروه پـراگرسـیو راک ایتالیـایی هسـت. خـط به خـط لیـرکس ها رو دوسـت دارم و آهنـگها و فـضای آهنـگ و حـسی که بهم میـدن و صدای گـیان کـارلـو ترکـیب باارزشـیه برای من. توی آلبـوم های ایـن گروه afterthoughtsرو خـیلی خـیلی دوس دارم و اولـین ترکـی هـم کـه ازشـون شنـیدم In my fears بود.ایـن آلبوم خـیلی خاص تر از تمـام کـارای این گـروهه وترک های خـوب زیاد داره مثـل Encounter یا The anger songیا Whenever you areو... امـا یه آهنـگ دیـگه هـم هسـت که برام خیـلی خـاصه و از آلبوم Lightdark عـه. تـرک Kites که علـاقه مشـترک مـن و یـه دوسـت خـاص هسـت .
بـا مـن بشـنوید.
1.
2.

۳۱ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۴۰
سـحـر

BANGO SOLO :)))))

   Big bang theory | season 5 | episode 18 and can't stop laughing :))))

۳۱ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۹
سـحـر

در ایـام قـدیم مـیون جـنگـل سبـز لای درخـتای قشنـگ شهر باصـفایـی بود. دور تـا دورش گـل سـرخ.روبـه روش کـوه بلـند با چـمن های وسـیع کـه پر از شـاپرکه.اسـم ایـن شهـر قشـنگ ، شهـر قصـه بود...

نسـخه اصـلی  

فـایل صـوتی

۳۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۱۲
سـحـر

امـید رو از آدمـا نـگیریـم. 

لـطفـا امیـد رو از آدمـا نـگیریم.

برای آدمـا تصـمیم نـگیریـم. اگـه اینقـد قـبولمـون دارن کـه ازمـون مشورت میـگیرن ، منـطقـی صحـبت کـنیم .الزامـا درسـت و نـادرست تـعیین نـکنیم برا طرف ،نهـایتا تصـمیم نهـایی رو به خـود اون آدم واگـذار کـنیم.

کـنار هـم باشـیم.بهـم امـید بـدیم.منـطقی تـر نـگاه کنـیم.کـنار هم تلاش کـنیم تا همه بـاهـم مـوفق شیـم.

بـا مـن بشـنوید.

Sad brad smith - Help yourselfBut we're willing to wait on you

 We believe in everything that you can do 🎶 

۲۹ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۲۴
سـحـر

یـه چـالش خـیلی جـالب رو میـخوام شـروع کـنم. "صـد روز  اوریگـامـی". همیـنجور کـه میـدونیـد اوریـگـامـی یعـنی روش ارائـه اشـکال کـه عـمدتـا با خـم کردن مـاده مـورد استفـاده (کـه هـمون کـاغذه مـثلا) حـاصل میـشه. برای سـاختن اوریـگامی میـتونین به ویـدئو های یـوتیـوب مراجـعه کـنید. یکـی از چـنل های یـوتیوب کـه کـلی اوریـگامی با لـِوِل بــندی و با روش هـا و تـوضیـحات خیـلی سـاده رو در اخـتیارتون قرار میده رو میـتونید ایـنجـا ببیـنید.

یه چـیزی کـه هسـت ایـنه کـه روش هـای مخـتلفی برای ایـجاد یک طـرح وجود داره،هـرکسـی یه روشـی داره و چـه بسـا که شمـا هـم بتـونید به روش خـودتون بـرسیـد. یه جـورایی تـلاشی هـست برای سرگـرمـی و خلاقـیت و یـا حـتی جرات کردن برای ساختن مدل هـای پـیچـیده .و نهـایتا سی دقـیقه از تـایم روزانه تون رو هم میـگیره. خـلاصـه که برای ایـنکـار همیـنجور کـه گفـتم میـتونید   از ویـدوئو های یوتیـوب کـمک بگـیرید یـا ایـنکه توی گـوگل Origami instruction رو سـرچ کـنید و یـادمـه که سـایت رنـگی رنـگی هم یـه سری طـرح و روش ارائه میـداد قبلـنا که مـن دنـبال میـکردم و خیلی از سـایـت هـای دیگـه.

هشـتگ ایـن چـلنج توی اینـستاگرام 100daysofpaperfolding یا 100daysoforigami هـست برای اونـایی کـه دوس دارن این پـروسه رو با فـالوئـر هاشون به اشـتراک بذارن. 

مـن برای شـروع ،اوریـگامی Crane رو انـتخـاب کردم. قـبلا هم امتحـانش کرده بودم. افسـانه ی ژاپـنی معـروفی هسـت که میـگه اگـر هـزار درنـای کـاغذی درسـت کـنید میـتونید به آرزوتـون برسیـد. یـک دخـربچـه ژاپنـی به علـت در معـرض مـواد راداکـتیو قرار گـرفتن در بمـباران شیـمیایی هیروشیمـا مبتلا به یـک بیمـاری میشه و برای شفای بیـماریش به پیـشنهاد دوسـتش شـروع به سـاختن هزار درنـای کـاغذی میـکنه کـه بعـداز ساخـتن حـدود ششصـد درنـای کـاغذی از دنـیا میـره. 

برای سـاختن ایـن اوریگـامی میتونیـد از ایـنجا کـمک بگـیرید یا از تصـویـر زیر.


+تلـاشم برای در رفـتن از زیـر بار چـلنج 100happydays و مـشغول کردن خـودم با چـلنـج های دیـگه واقعا سـتودنیه !

+از جـمله چـیزهـایی کـه باعث میشه حس خـوبی به خـودتـون داشـته باشـید طبـق تـجربه ی مـن ، سـاختن چیزای جـدید ، امتحـان  کردن چالش های متفـاوت و حتی خلق چـالش های عجیب غریب ،مسـتند دیدن حالا براساس علاقـه تون یا رشـته تحـصیلیتون(کـلا اضـافه کردن چیزی به دانش عمـومی یا تخـصصـی تون) و یـادگـرفـتن یه زبـون جـدیده . یکـی از رویـاهام یـادگرفـتن زبـون اسپـانـیایی بـود و هربار حـواله میـکردم به یک روزی در آینده و از اونجـایی که 

There are 7 days in a week . "Someday " isn't one of them.

بالاخره دسـت به کـار شدم! هـدف زنـدگی کردن برای مـن بهـتر از قـبل بـودنـه و ایـن ملـزم داشـتن حـس خـوب به خـودمه.۰ نظر ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۹
سـحـر


* My neighbor totoro 
۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۰۵
سـحـر

نـوسـتالژی بیـانِ جـداافتـادگـی تراژیک وجـودهای یکـی شـده در گـذر زمـان است.

Movie scenes I can't get out of my mind ( 6 )

Nostalghia | Andrie Tarkovsky | 1983


دومیــنیکـو:کــدام یـک از اجــدادم از داخــل وجودم صحبــت مـی کند ؟ مــن نمــی توانــم هـم زمـان در ســرم و در بــدنـم زنـدگی کـنم ، پـس به این دلــیل نمــی تـوانـم یـک انسـان بـاشـم(یـک شخصـیت باشم) امـا مـن مـی توانم در آن واحـد و هــم زمان چیــزهای زیادی را حــس کنم.درد اصلــی زندگــی مـا این است که در این دوره دیگــر استــادان بــزرگ وجود ندارند . خــیابان قلـب ما را سایـه ای فـرا گرفته. چــرا باید به صداهـایی که بـی فایده به نظر می رسـند گـوش فـرا داد؟ چــرا باید در مغزهـایی که با لولــه کــشی های طولانی فاضلاب ، دیوارهای مدارس ، آسفالــت و ســایر وسایل کمکی زندگی پر شده اند ، وزوز حشرات وارد شــود ؟باید گوشها و چشمــهای همگــی مــا از چیزهایی که شــروع یک آرزوی بزرگ را تشکیل می دهند ، پُــر شوند .یـک نفــر بــاید فــریـاد بزنــد.هرمـــهایی خواهــیم ساخت . اگر بعدا آنها را نســـاختــیم ، اهمیــتی ندارد . بــاید آرزو کردن وجود داشته باشد .باید روح خــودمان را از همه طرف بکشیـم مــانند یـک ملــافه که قابــل کشــیده شدن تا بــی نهایت باشد .اگر مـی خواهید دنیا به جلو برود ، باید دستـــهای یکـــدیگر را بگــیرید و بایـد مخــلوط شوید . آنهایی که به اصطلــاح سالـم هستند و آنهایی که ادعا مــی شود دیـوانه اند.


۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۵۱
سـحـر

بیخوابی رو چـگونه قابل تحمل کنیـم؟

با صـداش !


 🎶  Hindi Zahra - The man I love 🎶


۲۷ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۰۴
سـحـر

۲۶ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۵۸
سـحـر