Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۴۰ مطلب با موضوع «بـا مـن بشنوید 🎶» ثبت شده است

دم غروب بود،از دور که می اومد بهش نگاه میکردم اصلا تو این حوالی نبود.. دوبار بهش سلام کردم تا متوجه شد، اومد سلام کنه بغضش ترکید.. هیچی نگفت سریع بغلم کرد و چند دقیقه گریه کرد.. هیچی نپرسیدم،هیچی نگفت..

خودشو کشید عقب و شروع کرد به معذرت خواهی کردن، 

دستشو گرفتم تو دستم و فقط گفتم که درک میکنم.. که حسش میکنم..

نتونستم حرف خوبی بهش بزنم،  اصلا برای اون شرایط هیچ حرفه خوبی تعریف نشده عملا،نخواستم حرفای دم دستی بزنم...

منم مثه خیلیا از غم ادما غصه م میشه... نمیتونم بگم کاملا درکش میکنم چون یه جورایی شعاریه.. ولی جنس غمش اشنا بود برام ... من تک تک ابعادشو حس میکردم.. ولی نمیتونستم کاری کنم!

همیـن..

**

"کنجکاوی‌ام را برای فهمیدن جَسته و گریختهٔ معنی آوازهایی که توی گوشم می‌شنوم، از دست داده‌ام؛ ولی همهٔ آهنگ‌های سوزناک جهان، به هر زبانی که باشند، مگر از چیزی جز یار و دیار و روزگار، شکایت می‌کنند؟"


 

۰۲ آذر ۹۶ ، ۰۰:۰۶
سـحـر

فـک کـن عـاشق بـارون بـاشـی ، اولیـن بارون پـاییزی مـصادف شه بـا میـانترم یه درسِ مزخـرف . دسـتت رو بزنی زیـر چـونه و مـعادله های جـریان رو تـو فلان مخـتصات کـوفتی و با فـلان فرضِ کـوفتـی حـل کـنی .پـنجره رو بـاز بذاری و هندزفری تو یه گـوشت و مـلودی گـاردو گـوش بـدی و همـزمان با حـسرت به صـدای بـارون هـم گـوش بدی . 


Melody Gardot - Gone

۰۱ آذر ۹۶ ، ۰۱:۴۴
سـحـر

-شـده یه وقـتایی یه چیـزیو بشـنوی ، برات تعـریف کـنن و تو یه جـوری حس کـنی که کـاملا اونجـا بودی با اینـکه شـاید اون اتـفاقه هیـچوقت برای تو نیـوفتاده،تو اون مـوقعیـته نـبودی ،اون حسـه رو نداشتـی؟ برای ِ مـن آهنـگای سیـاوش اینجـوری ان.

+ : )


سیاوش قــمیـشی - میـراث

۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۵
سـحـر

[تایپیـنگ..

یــه عـالمــــه حــرف ...

سِـلِکـت آل،

بَـک اسپـیس]


بـامن بشنویـد...

Nosound - Hope For Future


از واجـبات وسـطای پـاییز و کـلِ زمستـون ، غروبـای سـرد و پـیاده رو هـای شـلوغ شهـر و قـدمـای یه نفـره اشـاره میـکنم به آلبـوم A sense of lossعه nosound.آلبـوم Metsعـه No clear mind.کـلِ آهنـگای Mono و Mogwaiوempyrium. آلـبوم Young Mountain عـه This will destroy you.آلـبوم Leave me no light عـه April rain و آهنـگ winter requiemعـه Your schizophrenia [از سری لعـنتی ترین هـای روزگـار] و دیـگه نیلـز فرام و اولافـر آرنالدز و سـیگارُس .. و اون بیـن هـا یه جـایی ام بذاریـم برای صـدای لانـا دل ری و هـانـا ریـد و بـث هـارت کـه واجـباته همـه ی فصـلا و مـاها و روزان...

۲۴ آبان ۹۶ ، ۱۸:۵۲
سـحـر

خسـتگی ِ ایـن روزای تکـرای حـتی با خـواب هـم از تـن آدم نمـیرود ، چـون روح خـسته بـاشه ،خـوشی هـا مرزِ عمیـقـی با آدم ایجـاد میـکنن.


 

۲۲ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۹
سـحـر

نـوشتـه بـود :

"آدم‌هایی رو دوست داشته باش که می‌تونی برای حرف و حالـت رفرنس بدی به فیلم‌ها و قصه‌ها و شعرها کـه با تقریب خیلی خوبی بلدن همه رو.انگار از اصطکاک کلمه‌هایی که نافهمی میارن دنیا دنیا کم می‌شه این‌طوری. انگار سابقه‌ی بزرگی ازت می‌دونن...!"


ســارا نـائینـی - جـادو

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۱:۵۴
سـحـر

Just unexplainable ...

Lana Del Rey - Old Money

مـن همـه ی آهنـگاشو دوست دارم! همـه ی آلبومـاش! از Born To Die تا الـان! ولـی خـاص تریـن آهنـگش؟ Old money !بی شـک! از گـذشته تـا به الـان و شـاید تا همـیشه!:)


۱۲ آبان ۹۶ ، ۱۸:۴۳
سـحـر
تـام یـورک Street spirit  رو خـالص ترین آهنـگ گـروهش معرفـی میـکنه. یه چیز خـیلی جـالبی کـه راجع بهـش میـگه اینـه که ادعـا میکـنه ایـن آهنـگ خـودش نوشـته شده و تام صـرفا یه مسـنجر بوده!و هسـته ی اصـلی ایـن آهـنگ همیشـه براش نـاشناخـته بوده چـون اون هیـچوقت آهنگـی رو نمیـنویسه کـه تا ایـن حـد نـاامیـد کـننده و نـاراحت کـننده باشه چون حـتی توی غمـگین ترین اهنگـهای ریـدیـوهـد درنهـایت یـک کورسوی نـوری وجـود داره ولـی ایـن قضـیه راجـع به Street Spirit صـدق نمیـکنه. ایـن آهنـگ هیـچ امیـدی رو به همـراه نداره.ایـن آهنـگ مثـله یه تـونل تـاریکـی هسـت که هیـچ نوری تهش نیـست.ایـن آهنـگ تمـام احـساس هـای تراژیـکی کـه عمـقیا دردنـاکن رو توی وجـود آدم بیدار میـکنه و نهـایتا صـدای مـلودی ایـن آهنـگ تنهـا چیزیـه کـه مفهـوم و معنـی واقعـی ایـن آهنـگ رو میـرسونه!

بـامن بشـنوید.


۱۱ آبان ۹۶ ، ۲۱:۰۸
سـحـر

Good music doesn't have an expiration date !

مـنتخـب  آلـبوم Windowsillگـروه پسـت راک / الکـترونیک ِ ایـرانی ِ photomat...مربوط به تـقریـبا شیش هـفت سـال ِ پـیشه...

Photomat - Frost

____

صـبح ِ چـهارشـنبه بیـست و یک بهـمن ِ سـال 94 آلـبوم به دسـتم رسـید. آلبـوم You are dying in my arms از گـروه پـست راک ایـرانی کـلاغ هـا... چـه روزایـی که بـا ایـن آلـبوم و روزای زمـستونـی سـر شـد :) انتخـاب آهـنگ از ایـن آلبـوم سـخته.

 ایـن صـدا هـا از یـه دنـیای ِ دیـگه اومـده بـاهـاش میـشه رفـت دور ...خـیلی دور.

ایـن آهنـگ... بـاید گـذاشت رو ری پـلی بعـد یه جـا بیـنش بـازکرد بعـد خـودتُ لابه لـای آهنـگ جـا بذاری و خـلاص ...:

Crows in the rain - You are dying in my arms

____

ازاون حـسی کـه دقـیقـه 03:41 بـه بعـد به آدم میـده ... از اون حس و حـال ِ قـدم گـذاشتـن به یـه دنـیای دیـگه

Crows in the rain - You are still floating here

____

 آلـبوم Tale of a departure تـو ذهـنِ مـن همیـشه با آلـبوم اولِ کـلاغ هـا کـنار همـن .کـلاغ هـا واسطـه ی آشنـا شدن مـن با ایـن گروه پست راک /تلفیـقی بی نـظیر ایـرانی بودن . بازم انتخـاب آهـنگ ازاین آلبوم خیلی سخـته!

Rusted doors - Back on the road

Rusted doors - Memories of a ghost

____

آهـنگ ممـنوعـه دارین؟ از اون آهنـگا کـه اصـلا نـباید سراغـش بریـد... امروز بعـد از شـش سال بهـش گـوش دادم و فقـط یـک بار... 

یه آهنـگ چـقد میـتونه گـنجایش داشتـه باشـه واقعـا...

کـه به وضـوح تمـامِ روزای ِ دردنـاک آذر مـاه سال نـود و تمـام حس هـا رو تو ذهـنم زنده کـنه...

کـه با گـوش دادنش به وضـوح اون عصـر بـارونی که توی راه پـله نشستـه بودم و اشـک میریختم و به ایـن آهنـگ گـوش میـدادم رو حـس کنم.

ایـن آهنـگ،آهنـگ ممنـوعه ی مـنه.

Across the waves - Left my soul behind 

____

و حـسن خـتام!

اولـین کـار ِگـروه ایـندی راک ایـرانی ِ  Dawn light

Dawn light - Pied window  


۰۵ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۷
سـحـر

بـا مـن بشـنوید ...


Katelyn Tarver - You Don't Know 

۰۴ آبان ۹۶ ، ۱۷:۱۷
سـحـر