Enigma

Come find me in solitude.

Enigma

Come find me in solitude.

۹ مطلب با موضوع «Movie :: movie scenes» ثبت شده است

"چـطور کسـی وطنش را ترک میـکند؟چـرا؟و بـه کجـا؟"

حس آشنایی داشـت.انگـار مـا خـودِ اون آدماییم.بلاتـکلیف،سرگـردون،طـرد شده،منتـظر و...

To meteoro vima tou pelargou | theo angelopoulos | 1991

"گـام معلق لک لک"روایت تعـدادی پـناهنده ی سیاسـی هست که توی یک شهرمرزی در یونان سرگردانند.روایت آدم های آواره ای که بی تعـلق به مـکان اند با گـامی که هیچ جـایی فرود نمی آید و مرز هـای درون هیچ سرزمـینی آنها را نمی پـذیرد.اساس فیـلم مفهـوم "تعلیـق" و بی سرانجامی است.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۷
سـحر

"مـن فقط یه مهـمونم.هرچـیزی رو کـه لمس میکـنم عمیقـا آزارم میده و انگـار به من تعلـق نداره.گـاهی یه شخـص میگه "ایـن مال منه" ولی من هیـچ چیزی از خودم ندارم.حالـا یاد گرفتم هـیچی به هیـچیه،هیـچی به هیـچی.کـه ما حتی اسم هم نداریـم.هـرچـند مدت باید یکـی قرض کـنیم.یـه جـایی بهـم بده که زنـدگی کنم.منـو فرامـوش کن.برات آرزوی سلامـتی و خوشبختی میـکنم..."
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۴:۳۱
سـحر

"کـالسکـه شبح"فیـلمی صامت از ویکتور شوستروم هست.جریـان فیلـم از ایـن قراره که هـرکسی گـناهکـار بمیـرد،از شـب سال نـو،سرتـاسر سـال آینده، باید ارابه ی مرگ را براند.داستـان فیلـم تعریف میـکند که چـطور یک گـناهکار(دیوید هـولم) مرگ را اغفـال میـکند.او با پرهیـزگاری از نـوع انجیلی اش یا بهتر بگـوییم پرهیزگـاری از نگـاه عهد جدید،مرگ را فریب میدهد.او با ایـن نیروی نـاشناخته،توسط ناتـوانی و انسانیت فناناشدنی اش روبه رو میشود و اغفالش میکند.

Körkarlen | Victor Sjöström | 1921


جـیمز بالدین توی یکی از نوت هاش از علاقه ی شدید برگـمان به این فیلـم و تاثیر عـمیقی که روی برگمان گذاشته،میگه.تاثیرش رو توی داستان"مهر هفـتم" میشه دید.

از برگ ریـزون ترین صحنه های فیلـم هم اشاره میکنم به وقتی که زنِ دیوید هولـم در آشپزخونه رو قفـل میکنه تا بتـونه با بچـه هاش فرار کنه و دیوید هولـم شروع میکنه به شکستن در با تبر!!که خـب فکر میکنم هرکـسی رو به یادِ "درخشش"استنـلی کـوبریک میندازه.

گـویا این فیلم جـزو ده فیلم برتر کـوبریک هم بوده.


۰۲ آبان ۹۷ ، ۱۲:۰۲
سـحر

چـندبار فیلم رو برگردونـده باشـم عقب تا دوباره برسـم به این صحـنه و ایـن آهنگ کـافیه؟

:)


۱۰ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۵
سـحر

"هشـت و نیـم" رو شـاهکـاری مـیدونن که اهـمیت خـودش رو در طـول زمـان ثـابت کـرده و کـارگـردان های زیـادی سعـی به بازسازی صحـنه های ایـن فیلـم داشـتند.یـه سری نـقد رو از سـایت "نقـد فـارسی" راجـع به ایـن فیـلم خـوندم و خلاصه ای از مطالبـی که بهـم کمک کردن تا داستـان اصلی فیلـم رو بفهـمم رو تـوی ادامه مطلب آوردم.اگـر تمـایل داریـد فیلـم رو ببیـنید میتونـید ادامـه مطلب رو نخـونید.هرچـند که نکـته های خیلی زیادی توی این فیلـم وجود داره و ممکـنه نگـاه های متفاوتـی به داستان فیلـم وجـود داشته باشه و به همیـن دلیل عقیده دارم که با وجود دونستن داستـان کلی ممکنه هنوز هم این فیلم برای یه عده جذابیت هـای خاصی داشته باشه.


۲۲ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۵۲
سـحر
همـیشه فـکر میـکردم عجیب تریـن فیلمـی کـه دیدم "خـون یک شـاعر"ِ کـوکتـو هست تا اینـکه دیشـب "هشـت و نیـم"ِ فلینـی رو دیدم!وقـتی تمـوم شـد حس کردم دو سـاعت و خـرده ای کـابوس دیدم و حـالا از خـوب بیدار شدم!!فـیلم پُره از صـحنه های درهـم و برهـم و شـلوغ و پرسروصـدا و فـوق العاده عجیب.بعد از تمـوم شدن فیلـم حـتی نمیتـونستم ریـویو های فیلم رو بخـونم!فقـط به یـه خواب خیـلی عمیـق فرورفتم!!!
بعـد از تـحقیق های گـسترده درمـورد ایـن فیلـم مفصل ازش مینویسم!!

8½ | Federico Fellini | 1963
 فیلـم خیلی عجیب مـنو یـاد فضای کـارای برگـمان می انداخـت!
۱۷ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۵
سـحر

من رو بـا این فیلـم،با آلبـوم موسـیقی ایـن فیلـم دفـن کنید...!!

فـکر میـکنم یک سال از اولـین باری کـه ایـن فیلـم رو دیدم میگـذره.شاید سه یـاچهـار بار دیده باشـمش ولی من هـنوز هـم و تا هروقـت دیگـه ای مـیتونم ایـن فیلـم رو از اولِ اول ببیـنم و توش غـرق بشـم...!

The Weeping Meadow | Theo Angelopoulos | 2004

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۱
سـحر

خیلـی وقتـه که ایـن فیلم رو تو لیسـت تماشام داشتـم و هربـار فیـلم های جـدید دیگـه که دانلـود میکـردم الویـت پیدا میکردن.نمیـخوام خیلـی شلـوغش کـنم و ازش تعریف کنم ولی جـزو اون دسـته از فیلمـایی بود که وقتـی تموم شـد بلافاصـله نمی بستمش و همینـجور خیره می مونم به تیتراژ پایـانی و با خـودم فکـر میـکنم چـقدر دوستش داشتم و یه جـورایی برام عزیزه:)

داستـان راجع به نوجوونی به اسم آنتوان هسـت که توی خونه و محل تحصـیلش مشکـلاتی رو داره و بزرگترا بهش به چشم یه دردسر نگـاه میـکنن.یه جورایـی آنتوان در قالـبی که جامعه براش تعریـف میـکنه نمی گـنجه و سرکشـه.درحـقیقت ما شـاهد دوران نوجوانی/جوانی و مشکلات مربوط به اون دوران خودِ تروفـو هستیـم!

    Les Quatre Cents Coups | François Truffaut | 1959

۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۴۱
سـحر

"زنـدگی شیرین" فلینی یه روایت اپـیزودیـک از یک هفـته ی زندگـی یک خبـرنگـار هست.فیلـم داستـان خاصی رو دنـبال نمیـکنه و حول اتفاق هایی که برای مارچلـو می افتـن و واکنش مارچلـو به اون ها پیـش میره.در عیـن حال فیلم نقـدی هست به زنـدگی طبقه مرفـه جامعه،خرافه پـرستی و فسـاد اخلاقـی مـوجود در اون زمـان در ایتالیـا .به تصـویر کشـیدن جـامعه مصـرف گرا و فرهنـگ ستـاره سازی و اتفـاق های مضحـک و حتی تنفر انگیز مربوط به اون که توی 55 دقیقه ی اول فیلـم به خوبی متـوجه ش خواهید شد.

کـلی نقد از ایـن فیلـم خـوندم و کـلی دیدگـاه ها متفاوت راجع بهش خونـدم که هرکـدوم به نـظرم منطقی و قابل تامل بودن!راسته که میگن هیـچ آدمـی روی کره زمین وجـود نداره که بتونه ادعـا کنه فیلـمهای فلینی دقیقا راجع به چی ان!

La dolce vita | Federico Felini | 1960

۱۲ شهریور ۹۷ ، ۰۳:۴۳
سـحر