Enigma

Come find me in solitude.

Enigma

Come find me in solitude.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Christian Bobin» ثبت شده است

"میـدانم خانواده یعنی چه،ترکیبی از آب چشمه و آب گندیده.بچه وقتی مدتی در آن ماند،چاره ای ندارد جز اینـکه راهش را بکشد و برود:دیگر برایش ممکـن نیست حرف هایش را به خانواده بفهماند-چون زیادی او را می شنـاسند و در عیـن حال دیگر نمی شناسندش.راه درست برای بچـه ها،هرگز همـان راه پدر و مادر نیست،هرگـز."

دیوانه بازی - بوبن

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۰
سـحر