Enigma

Come find me in solitude.

Enigma

Come find me in solitude.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Ingmar Bergman» ثبت شده است

لوتوال:شایعاتی که می گـویند شما صندلی را از پنجره پرتاب کردید و چیزهایی از این دست،هیچ وقت تصدیق نشده اند...

بـرگمـان:من این کارها را کردم.وقتی کسی ترسیده،ایـن ها هم پیش می آیند.هرچه از خودت نامطمئن تر باشی،عصبانی تر میشوی.یا بیشتر میترسی.و ترس بدل می شود به عصبانیت.

شما نمی توانید فقط سر جایتان بمانید و بترسید.من قبلا خیلی به نظر مردم به خودم وابسته بودم.خیلی مستبدانه نسبت به انتقاد آسیب پذیر بودم و اگر کسی چیز آزار دهنده ای به من یا راجع به من می گفت،روزها ناراحت بودم.الان به هیچ چیز دیگری به جز زندگی ای که با دوستانم دارم و کاری که باید انجامش دهم،اهمیتی نمیدهم.این همه ی چیزی است که برایم اهمیت دارد.به قدرت،هیچ نیازی ندارم.هیچ نیازی ندارم فرد با نفوذی باشم.هیچ نیازی ندارم عضو یا صورت بخش زندگی فرهنگی سوئدی باشم.هیچ تمایلی به توجیه خودم در مقابل انتقاد ندارم.به هیچ عنوان نیازی ندارم خشمگین باشم.ازش نفرت دارم.میخواهم دور دنیا را بگردم،ومهم تر از هـرچیز دیگـری،می خواهم کتاب بخوانم و کمبود های تحصیلی ام را که نتیجه ی کار بی وقفه از زمان دانشجویی است،جبران کنم.


مصاحبه با اینگمار برگـمان/لارش اولـوف لوتوال/1968 | رودررو با اینـگمار برگـمان | رافائل شارگل 

۰ نظر ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۰:۲۲
سـحر

"کـالسکـه شبح"فیـلمی صامت از ویکتور شوستروم هست.جریـان فیلـم از ایـن قراره که هـرکسی گـناهکـار بمیـرد،از شـب سال نـو،سرتـاسر سـال آینده، باید ارابه ی مرگ را براند.داستـان فیلـم تعریف میـکند که چـطور یک گـناهکار(دیوید هـولم) مرگ را اغفـال میـکند.او با پرهیـزگاری از نـوع انجیلی اش یا بهتر بگـوییم پرهیزگـاری از نگـاه عهد جدید،مرگ را فریب میدهد.او با ایـن نیروی نـاشناخته،توسط ناتـوانی و انسانیت فناناشدنی اش روبه رو میشود و اغفالش میکند.

Körkarlen | Victor Sjöström | 1921


جـیمز بالدین توی یکی از نوت هاش از علاقه ی شدید برگـمان به این فیلـم و تاثیر عـمیقی که روی برگمان گذاشته،میگه.تاثیرش رو توی داستان"مهر هفـتم" میشه دید.

از برگ ریـزون ترین صحنه های فیلـم هم اشاره میکنم به وقتی که زنِ دیوید هولـم در آشپزخونه رو قفـل میکنه تا بتـونه با بچـه هاش فرار کنه و دیوید هولـم شروع میکنه به شکستن در با تبر!!که خـب فکر میکنم هرکـسی رو به یادِ "درخشش"استنـلی کـوبریک میندازه.

گـویا این فیلم جـزو ده فیلم برتر کـوبریک هم بوده.


۰ نظر ۰۲ آبان ۹۷ ، ۱۲:۰۲
سـحر

وقـتی از کـارش حرفـی به مـیان می آید،برخلاف تصـاویر گـمراه کـننده ای که مـمکن است به ذهن خـطور کند،مـناظر ابری گرفته شمـالی،صـورت های کشیـده ای که فریاد میزنند و چیزی شبیـه کـارهای مـونک هستـند،معشـوقی که به او خیانـت شده و در گـوشه ای کز کرده و شـوالیه های قرون وسـطایی که از مرگ خـدا شکـوه میکـنند،طیفـی از کـمدی های سرخـوشانه تا تراژدی های آخرالزمانی،از یک درام خـانوادگی رقت انگیز تا یک حماسه ملی گسـترده می شود.

رودررو با اینگمار برگمانرافائـل شارگل | ترجمه ی فریماه موید طلوع

۰ نظر ۲۹ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۰
سـحر