Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «dialogue» ثبت شده است

BBT-S5|E24

۱ نظر ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۰۰
سـحـر

نـوسـتالژی بیـانِ جـداافتـادگـی تراژیک وجـودهای یکـی شـده در گـذر زمـان است.

Movie scenes I can't get out of my mind ( 6 )

Nostalghia | Andrie Tarkovsky | 1983


دومیــنیکـو:کــدام یـک از اجــدادم از داخــل وجودم صحبــت مـی کند ؟ مــن نمــی توانــم هـم زمـان در ســرم و در بــدنـم زنـدگی کـنم ، پـس به این دلــیل نمــی تـوانـم یـک انسـان بـاشـم(یـک شخصـیت باشم) امـا مـن مـی توانم در آن واحـد و هــم زمان چیــزهای زیادی را حــس کنم.درد اصلــی زندگــی مـا این است که در این دوره دیگــر استــادان بــزرگ وجود ندارند . خــیابان قلـب ما را سایـه ای فـرا گرفته. چــرا باید به صداهـایی که بـی فایده به نظر می رسـند گـوش فـرا داد؟ چــرا باید در مغزهـایی که با لولــه کــشی های طولانی فاضلاب ، دیوارهای مدارس ، آسفالــت و ســایر وسایل کمکی زندگی پر شده اند ، وزوز حشرات وارد شــود ؟باید گوشها و چشمــهای همگــی مــا از چیزهایی که شــروع یک آرزوی بزرگ را تشکیل می دهند ، پُــر شوند .یـک نفــر بــاید فــریـاد بزنــد.هرمـــهایی خواهــیم ساخت . اگر بعدا آنها را نســـاختــیم ، اهمیــتی ندارد . بــاید آرزو کردن وجود داشته باشد .باید روح خــودمان را از همه طرف بکشیـم مــانند یـک ملــافه که قابــل کشــیده شدن تا بــی نهایت باشد .اگر مـی خواهید دنیا به جلو برود ، باید دستـــهای یکـــدیگر را بگــیرید و بایـد مخــلوط شوید . آنهایی که به اصطلــاح سالـم هستند و آنهایی که ادعا مــی شود دیـوانه اند.


۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۵۱
سـحـرAntonius Block : ... What will happen to us who want to believe but cannot ? What about those who neither want to nor can believe ? Why can't I kill God in me ? why does he live on in me in a humiliating way despite my wanting to evict him from my heart ? 


Det Sjunde inseglet | Ingmar Bergman | 1957

۲۳ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۴۵
سـحـر

مـری کـوپر : اون(شـلدون) فـکر میـکنه خیلی باهـوشه، اون هیـچ فرقـی با بقـیه ی مـردا نـداره.بهـشون بگـو کـاری رو نـکنـن ، همـشون میـخوان اون کـار رو انـجام بدن!اگـه به اون بـرادرِ خــپلم نـگفته بودم اون اره چـوب بری رو با دسـت بیرون نـیار ،مـا هـنوز اون رو اِدوارد صدا میـزدیم !!! حـالا تـکون نـخور. مـن همـه ی غـذاهـارو میـارم.

لئـونارد :نه نه !مـن مـیارمشـون !

مری کـوپر:خـب،باحـال نیـسـت؟!


Big bang theory | season 4


۲۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۱
سـحـر

Benjamin to Caroline :

For what it's worth , It's never too late !

To be whoever you wanna be , there is no time limit . stop whenever you want .

You can change or stay the same , There are no rules to this thing. You can make the best or the worst of it.

I hope you make the best of it.

I hope you see things that startle you.

I hope you feel things you never felt before.

I hope you meet people with a different point of view.

I hope you live a life you're proud of .

And if you find that you're not ... I hope you have the strength TO START ALL OVER AGAIN .پ.ن:مـدام دارم بـه خـودم میـگم حـالا جـــدا،جــدا آآآ ، تـاحالا فیلـمایِ فینـچر رو نـدیدی؟ شـوخیت گـرفته دیـگه؟ دَس بــردار عـامـو:|

۱۶ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۳۸
سـحـر


Rick : To live is to risk it all . Otherwise you're just an inert chunk of randomly assembled molecules drifting wherever the universe blows you !

Rick & Morty | season 3 | Ep2_Rickmancing the Stone

۰۹ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۱۶
سـحـر
Fargo | season 1 ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۵۹
سـحـر

کـلمـه ها بی روح هـستن،فقط یه سـری نمـاد هسـتن،چون جـون ندارن،میـدونی چی مـیگمـ؟ و خیـلی از چیـزهایی که تجـربه میـکنیم غیـرقـابلِ لمـس هسـتن،خیلـی از چیـزایی که درک میـکنیــم رو نمـیشه اداشـون کرد،غیرِقـابلِ بیـان هسـند.حـالا ایـنُ بگـم که وقـتی داریم باهـم صحـبت میـکنیم و مـا احسـاس میـکنیم که ارتـباطی بیـن مون بـوجود اومده و فـکر میـکنیم که همـدیـگه رو میـفهمـیم به نظـرم یه جـور صـمیمـیت معـنوی رو احـساس میـکنیم و ممـکنه ایـن احسـاس زودگـذر باشـه ولـی به نظـرم ایـن چیـزیه که مـا بـخاطـرش زنـدگـی میـکنیم.Waking Life | Richard Linklater | 2001


۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۶
سـحـر
"مـساله ایـنه که بتـونی خـوابی که داری میبینی رو با واقـعیـت هایِ زنـدگـی تطبیق بـدی. چـون اگـه ایـن کار رو بـتونی بکـنی ،تـوانایی انـجامِ هرکـاری رو خواهی داشت..."
"...خـواب بیـن(رویاپرداز)به فرامـوش شدن مـحـکوم میشـه.میـخوام این شرایط رو عوض کـنم. امیـدوارم توهم قـصدت همیـن باشـه.باهروز خـواب دیدن.خـواب دیدن با دسـتهامـون و بـا ذهـنمون.سیـاره ما داره با بزرگـترین مشـکلاتی که تا حـالا داشـته رو بـه رو میشـه.پس هرکـاری میکـنی بیـکار نمـون. الـان بهـترین زمـانه که از زنـده بـودنِ خـودمـون لـذت ببـریم و همـه چیـز تازه داره شـروع میشه..."
"..بـاید شروع بـه پیـدا کردنِ جـوابِ سوالـات بکـنی.بـاوجودی که سخـت به نظر میـاد ولی نتیجـه بزرگـی داره.تـا میــتونی ذهنـت رو پـرورش بده،درحـالیکـه میدونـی این فقط یه تمـرینه.چـیزهـایِ زیـبا درست کن،مشـکلـات رو حـل کن.رازهـای این جـهان رو کشف کن.طعـم همه لحـظـات رو بچـش.شـادی ها و غم هـا،خـنده ها ،همـدردی ،دلسوزی رو حـس کن و همـین احساسات رو در خـاطرت نگـه دار.راه خروج ایـنه ... فرار از شـتابِ زنـدگـی!.."

Waking life | Richard Linklater | 2001

۲۸ تیر ۹۶ ، ۰۴:۲۵
سـحـر

لیــلِند: شمـا هیچـوقت از دست دادنِ مطـلق رو تجربه کردید؟؟

-شـک دارم که هیچـکدوم از مـا با اندوه بیگـانه باشیـم.

لیلـند:نه بیشـتر از انـدوه!خیـلی عمیـقه.درونه!تمـامِ سلـول ها فریـاد میزنـن...تو میـتونی بشـنوی...هیچـی دیگـه نیست..


Twin peaks | season 2


۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۶
سـحـر